ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร ภูริณัฐพงษ์ (โจ้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 10
อีเมล์ : mcs.napat@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Siripun Place
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Siripun Place 29/60 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2560,15:49 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.98.243


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล