ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เบญจรัตน์ รามนู (ออย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 3
อีเมล์ : ooy_ramnu@yahoo.co.uk
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท กรีน พอยท์ แอสเซท จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8/3 ซอยอรรคพัฒน์ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2560,14:20 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.198.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล