ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิศาชล ประเทศเสนา (เอิง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 3
อีเมล์ : chaeang25@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ จำกัด
ตำแหน่ง : crewschedule
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 222 Room No. 2337, 2nd Floor International Passenger Terminal 1 Don Mueang International Airport, Vibhavadi-Rangsit Road Don Mueang, Bangkok 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2562,12:29 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.146.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล