ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤษรัตน์ พลอยดีเลิศ (เนส)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 10
อีเมล์ : nespdl.13670@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2562,18:44 น.   หมายเลขไอพี : 223.206.239.191


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล