ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศุภณัฐ วรรณเจริญ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 10
อีเมล์ : Banksupanut22@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : BMW Manufacturing Thailand
ตำแหน่ง : 3D-Printing Specialist
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 7/201 ม.6 อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ต.ค. 2562,22:15 น.   หมายเลขไอพี : 223.204.242.87


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล