ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 142
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 66
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 87
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 89
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 101
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 102
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 91
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 107
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 111
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 104
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 127
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 108
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 169
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 107
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 100
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 69
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 97
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 90
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 91
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 93
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 105
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 100
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 113
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 95
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 76
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 76
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 172
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 129
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 120
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 92
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 80
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 73
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 538.14 KB 59
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.76 KB 54
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.02 KB 54
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.71 KB 67
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 821.65 KB 57
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 831.83 KB 82
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 345
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 459
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 444
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 222
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 140
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 203