ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 23
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 16
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 21
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 18
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 17
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 15
คะแนนO-NETเฉลี่ย57-59 Word Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 24
สรุปผลการเรียน
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 26
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 34
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 20
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 11
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 16
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 15
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 20
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 19
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 11
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 9
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 16
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 30
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 29
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 26
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 5
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 3
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 7
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 6
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 6
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 6
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 2
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 1
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 2