ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 8
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 14
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 65
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 36
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 170
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 92
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 113
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 109
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 125
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 130
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 115
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 129
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 158
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 127
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 156
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 135
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 56
จำนวนนักเรียน -บุคลากร2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 33
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 204
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 133
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 126
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 117
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 118
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 111
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 116
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 115
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 127
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 121
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 137
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 27
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 24
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 117
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 97
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 94
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 42
ผลงานรางวัลรูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 23
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 217
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 172
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 153
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 118
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 109
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 97
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 83
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 77
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 85
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 92
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 78
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 120
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 630
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 497
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 487
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 567
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 562
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 230
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 164
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 208
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 294
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 212
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 260