ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 6
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 4
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 4
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 4
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 1
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 0
คะแนนO-NETเฉลี่ย57-59 Word Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 0
สรุปผลการเรียน
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.54 KB 6
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.28 KB 9
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 3
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 3
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 7
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 6
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 2
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 2
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 5
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 8
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 2
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 5