ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1303647
Page Views 2251795
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 24 พ.ค. 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 8 ครั้ง )
ประชุมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 18 พ.ค.2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ค่าย Active Learning Camp 11-12 พ.ค.60
( จำนวน 34 รูป / ดู 17 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหารและคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน 8 พ.ค. 2560
( จำนวน 19 รูป / ดู 11 ครั้ง )
ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดภาคเรียน 8 พ.ค. 2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 5 ครั้ง )
รายงานตัวนักฟุตบอลเข้าแคมป์ วันที่ 19 เม.ย. 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 174 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหารและคณะครู ครั้งที่ 4/2560 ก่อนปิดภาคเรียน วันที่ 7 เม.ย. 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 99 ครั้ง )
ต้อนรับครูอรุณศรี แปลงไธสง วันที่ 3 เม.ย. 2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 70 ครั้ง )
มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เม.ย. 2560
( จำนวน 19 รูป / ดู 160 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 34 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ร่วมเดินทางส่งรองณิชชา โตใหญ่ดี วันที่ 27 มี.ค. 2560
( จำนวน 30 รูป / ดู 156 ครั้ง )