ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 2560
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ได้ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ 
1.นายสมศักดิ์ ทองปาน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 2
2.นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 2
3.นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 3
4.นางปริภัทร บำรุงรักษ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 3
นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ครูอรอนงค์ สุขรัตน์ ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 2 ในการสอบ Post Test การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาครุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 2560 ถึง 3 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วย ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2560,11:47   อ่าน 1027 ครั้ง