ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 นายวิชัย  ยิ่งประสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมชมบรรยากาศการเข้ารายงานตัวของนักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเมธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2560,11:26   อ่าน 588 ครั้ง