ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารและคณะครู ครั้งที่ 4/2560 ก่อนปิดภาคเรียน วันที่ 7 เม.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ก่อนปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญกอนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2560,11:49   อ่าน 516 ครั้ง