ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีไทย ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นกวีเอกของโลก โดยกิจกรรม นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน จุดธูปเทียนบูชาพระ วางพวงมาลัยสักการะ จากนั้นอ่านสดุดีสุนทรภู่ รับชมการแสดงหนังตลุงจากคณะ ส.สืบสานศิลป์ และ มอบเกียรติบัตรของรางวัล เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560,20:54   อ่าน 2478 ครั้ง