ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ 30 มิ.ย. 2560
เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 7.40 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง โดยมีนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,12:11   อ่าน 3104 ครั้ง