ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 11 ก.ค. 2560
เมื่อเวลา 13.00 น. ในวันอังคารที่ 11 ก.ค. 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตอนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 นำโดย 1.นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผอ.รร.แกลงวิทยสถาวร 2.นายพิภพ นามสนิท ผอ.รร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 3.นายสมนึก คฤคราช ผอ.รร.ชำนาญสามัคคีวิทยา 4.นางน้ำค้าง โตจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 18 5.นายศมนนท์ ปาลธิ ครู รร.แกลงวิทยสถาวร โดยกรรมการได้รับชม VTR แนะนำโรงเรียนและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านมาในแต่ละมาตรฐาน จากนั้นคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมตามห้องเรียน ก่อนคณะกรรมการจะมาสรุปผล โดยบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,23:41   อ่าน 2441 ครั้ง