ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ (อ่าน 139) 27 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 352) 15 มี.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1087) 14 มี.ค. 62
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น (อ่าน 239) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย (อ่าน 202) 18 ก.พ. 62
ประกาศผล รับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 714) 09 ม.ค. 62
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น (อ่าน 334) 16 ธ.ค. 61
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย (อ่าน 280) 16 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (อ่าน 304) 05 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตานักเรียนเดิม (อ่าน 767) 03 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สำรอง) (อ่าน 1081) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ปกติ) (อ่าน 1453) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1613) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน (ประเภทโควต้าอำเภอ) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา (อ่าน 1541) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2485) 15 มี.ค. 61
ประกาศผล(ประเภทสำรอง) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1572) 15 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 แผนวิทย์-คณิต (อ่าน 550) 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1376) 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 527) 08 มี.ค. 61
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 963) 01 ก.พ. 61
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม. 4 (อ่าน 807) 01 ก.พ. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 794) 18 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2854) 10 ม.ค. 61
ดาวน์โหลใบสมัครเข้า ม.๑ (อ่าน 1504) 10 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 634) 06 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการเพชรบนดอย (อ่าน 820) 06 ม.ค. 61
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 782) 05 พ.ย. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 1540) 21 ต.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 (SAR) (อ่าน 1229) 08 ก.ค. 60
ตารางสอน 1/2560 (อ่าน 1913) 13 พ.ค. 60
เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพักชาย (อ่าน 1025) 04 พ.ค. 60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพักชาย (อ่าน 979) 01 พ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ (อ่าน 986) 21 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 916) 20 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (สำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1022) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 2332) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อันดับที ๑ ถึง ๑๐) ประจำปีกา (อ่าน 1678) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 965) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาโรงเรียนเดิมเพิ่มเ (อ่าน 1004) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ประจำ (อ่าน 1082) 09 มี.ค. 60