ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2013
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1385132
Page Views 2377647
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐชยา เวทวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3

นางอำนวยพร สืบเสนาะ
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ครู คศ.2

นางสาวเรวดี วิจารี
ครู คศ.2

นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
ครูผู้ช่วย

นายโกวิทย์ โจทา
พนักงานราชการ