ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2013
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1385128
Page Views 2377643
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ครู คศ.3

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ครู คศ.2

นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี
ครูผู้ช่วย