ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:35 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
ท่าน ธ.
เจริญธรรม...เรื่องความรู้พื้นฐานของเครือข่ายครูดี
การสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี เป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้มีเครือข่ายการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จึงได้กำหนดเรื่องการสร้างเครือข่ายครูดีไว้ในแผนการพัฒนาตามหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,15:17 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
ท่าน ธ.
สร้างความเป็นบุคคล คนดี  ให้อยู่ในสังคม  สร้างคนให้มีอุดมการณ์  (IDEALS) 
                        I = International           มีจิตใจกว้างขวาง
                        D = Democracy           มีหัวใจประชาธิปไตย
                        E = Environment           รักษาธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ
                        A = Adventure              การอาสา  การออกช่วยเหลือ  จิตอาสา  จิตสาธารณะ
                        L = Leadership                        ความเป็นผู้นำ  สร้างเด็กเป็นผู้นำอย่างเด่นชัด)
                        S  =  Service                ผู้นำแบบผู้รับใช้  บริการ
พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,15:01 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
ท่าน ธ.
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,14:47 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:39 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:38 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:38 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:37 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:37 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:37 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:36 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:36 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:36 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครูโต้ง

ครูอบรม ธรรมมะหินสวย น้ำใส
โพสโดย : ครูโต้ง
IP : 203.113.114.26
โพสเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2556,12:36 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: