ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม
โพสโดย
ท่าน ธ.
กำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม”
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง
ร่วมกับ   ศูนย์ดรุณธรรม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑๒
ม.ค.
๕๘
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน คณะทำงาน  
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
      -   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      -   ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
      -   ผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
      -   ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ
      -   พิธีสมาทานศีล ๕
      -  ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
 
๑.   ประธาน
๒.  พระวิทยากร
 
๐๙.๓๐ น. ธรรมปฏิสันถาร
ศาสนากับวิถีชีวิต ฝึกมารยาทชาวพุทธ
อนุรักษ์วัฒนธรรรมไทย
พระวิทยากร  
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร คณะทำงาน  
๑๓.๐๐ น.  (Workshop taem work )
ค่านิยม๑๒ประการที่ควรตระหนัก
พระวิทยากร  
๑๕.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต คณะทำงาน  
๑๕.๓๕น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พระวิทยากร  
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑๓
ม.ค.
๕๘
๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตร,  สมาธิภาวนา  แผ่เมตตาจิต พระวิทยากร  
๐๙.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเยาวชน
สร้างนิสัยพัฒนาคน
พระวิทยากร  
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร คณะทำงาน  
๑๓.๐๐ น. อ้อมกอดที่ควรทดแทน
น้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำ
พระวิทยากร  
๑๔.๓๐ น. จับเข่าหลังลุยค่าย พระวิทยากร  
๑๕.๓๐ น. พิธีปิดโครงการ
        ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      -   ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
      -   ผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
       ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ
  • กล่าวปิด ด้วยถ้อยคำกำลังใจ
พระวิทยากร  
คณะพระวิทยากร

  1. พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม                                พระวิทยากร
  2. คุณธนากร โตเอี่ยม                                          เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
  3. คุณที่รัก ฟักประดิษฐ์                                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
โดยพระวิทยากร  ฝ่ายฝึกอบรม
ผู้ประสาน : พระธรรมวิทย์ฐานธมฺโม 
โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,14:48 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
ท่าน ธ.
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม”
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
ร่วมกับ   ศูนย์ดรุณธรรม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.31.51
โพสเมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2558,05:45 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ท่าน ธ.
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม”
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
ร่วมกับ   ศูนย์ดรุณธรรม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.31.51
โพสเมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2558,05:41 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ท่าน ธ.

ใบสมัครขอบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณร

ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา  ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๙ มีนาคม   ๒๕๕๘
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,15:23 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ท่าน ธ.
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘
หลักสูตร “๙ วัน  แห่งการก้าวเดินตามพุทธวิถี”ปี่ที่๒ 
ณ มูลนิธิพุทธสาวิกา ต.คลองกิ่ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี 
ระหว่าง วันที่   ๒๑ – ๒๙  มีนาคม   ๒๕๕๘
­­­­­  
โพสโดย : ท่าน ธ.
IP : 27.55.47.58
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2558,15:19 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: