ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการรักษ์ภาษาไทย 1 มิถุนายน 2561)
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรีนุช สร้อยพุฒ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:10   อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการรักษ์ภาษาไทย 1 มิถุนายน 2561)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรมย์นลิน ลีพลากร
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:09   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการรักษ์ภาษาไทย 1 มิถุนายน 2561)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงไพลิน โพนเวียง
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:08   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : นายประภากร สุขะ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:07   อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
ชื่อนักเรียน : นายบุณยกร สะใบ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:06   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาธรรมะ“MBU Challenge season 4”รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวเกวลี ชื่นเชาว์กิจ 2. นางสาวบัณฑิตา นิคมคาย
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:04   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4 -6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖8 ระดับชาติ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม25–27 ธันวาคม 2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:03   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 25–27 ธันวาคม 2561
ชื่อนักเรียน : นางสาวชนิกานต์ สว่างแจ้ง
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:03   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2561 25-27 ธันวาคม 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา แนวสุภาพ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:01   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การจัดสวนแก้วมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561
ชื่อนักเรียน : 1. นายณฐวัตร โสภา 2. นางสาวญาราภรณ์ เปลี่ยนจิตร 3. นางสาวธัญมาศ คุชิตา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,12:01   อ่าน 111 ครั้ง