ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับการแต่งตั้งเป็นเยาวชนจิตอาสา "จิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด”รุ่นที่4 โดยหม่อมหลวงเอวิตา ยุคล สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา
ชื่อนักเรียน : นายธนสิษฐ์ เงินน้อย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2566,22:07   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนลูกเสือไทยเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๕ ณ ค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก เมืองแซมังกึม จังหวัดจอลลาบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอิทธิกร ธนะไพบูลย์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2566,19:43   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ การแข่งขันยิงปืนสั้นมาตรฐานหญิง (25 M Standard Pistal Woman Junior) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.นครสวรรค์เกมส์
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2566,17:17   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สุวรรณวัฒน์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2566,11:06   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิริภูศิรัญณ์ จันทร์มาก
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,21:54   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ การแข่งขันยิงปืนประเภททีมหญิง(25 M Standard Pistal Woman Junior Team) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จ.นครสวรรค์เกมส์
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญาภา ผลศิริ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,20:57   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย “SAVE THE FROGS! Art Contest 2022” International Art Contest
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรัตน์ พุดด้วง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:37   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ ประกวดวาดภาพ International Songbird Art Contest 2022 หน่วยงาน Wildlife Forever Minnesota USA
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรัตน์ พุดด้วง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,12:56   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานและประกวด Thailand New Gen Inventors Award 2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน "คอนกรีตเทียม"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิรัตน์ พุดด้วง เด็กชายอาชวิน รุ่งเรือง เด็กชายสุทิวัส ไพสาลี นายอาสนพงษ์ ขมสวัสดิ์ นางสาวว
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,18:45   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานและประกวด Thailand New Gen Inventors Award 2023 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน "ไซรัปเงาะ"
ชื่อนักเรียน : นายชนะชัย นวลรัตน์ นายนพวิชญ์ ประทุมชาติ นายพิสิษฐ์ จินดา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,18:40   อ่าน 91 ครั้ง